Pravidla soutěžě KHL

Výjimky v pravidlech pro KHL - Kroměřížskou hokejovou ligu

KHL je amatérská liga pro rekreační hráče ledního hokeje a je limitována různými faktory:

 • možnostmi pronájmu ledové plochy
 • věkem
 • fyzickými dispozicemi hráčů

Vzhledem k této skutečnosti je nutné dodržovat některá omezení, úpravy či výjimky, které jsou závazné pro všechny účastníky daného ročníku.

 

Základem KHL jsou platná pravidla IIHF, mimo vyjímek níže vypsaných:

Obecná pravidla:

 1. Soutěž probíhá od září do března, utkání se hrají na zimním stadionu v Kroměříži. Zápasy zpravidla začínají ve 20:45 (po-čt) a ve 20.00 (ne). Přesné časy budou vystaveny na úvodní stránce KHL a HK Kroměříž. Rozlosování utkání bude na začátku sezóny předáno zástupcům mužstev osobně a dále bude uvedeno na stránkách KHL.
 2. Soutěž se rozšířila na 10 týmů, nováčci jsou HK Chropyně a HC Žopy. Nováčci si pořídí dresy, které mají jinou barvu než mají stávající týmy. Pokud bude problém s barvami dresů, budou muset mít nováčci 2 sady dresů. Toto pravidlo platí i zpětně na UDH Panthers.
 3. Při 10 účastnících se odehraje základní část pouze jednokolově tj. 9.zápasů. Pak se účastníci rozdělí na skupinu o titul se 6-ti účastníky a skupinu o umístění tvořenou 4-mi účastníky. Skupina o titul se hraje dvoukolově tj. 10 zápasů. Týmy na prvních 4 místech skupiny o titul hrají semifinále a následně finále a také zápas o 3.místo, vše systémem play-off tj. 4.zápasy. Za stavu 1:1 na zápasy by přišlo na řadu u 2.zápasu 15min prodloužení s náhlou smrtí a po 15min by následovaly nájezdy. První zápas by mohl i skončit remízou, v tom případě 2.zápas by se prodlužoval jen za předpokladu, že i 2.zápas by skončil remízou.Týmy na 5.-6. místě skupiny o titul by spolu sehrály 4 zápasy o celkové 5.místo. Skupina o umístění tvoří 4 týmy, které spolu sehrají 4.kola tj. 12 zápasů. Týmy na konečném 7.-8. místě ve skupině o umístění sehrají nakonec 2 zápasy o celkové 7.místo, za stavu 1:1 by se vycházelo jako u finálové skupiny. 2 zápasy by sehrály týmy na konečném 9.-10. místě o celkové 9.místo. Každý tým odehraje za sezónu 23 zápasů.
 4. Každý tým má možnost mít na soupisce 1 hráče, který nesplňuje 5 let neaktivní činnosti v rámci - tzn. výjímka pro tohoto hráče z pravidla č.14 obecných pravidel, ale musí splňovat podmínku věku nad 30 let včetně. Dalčí hráč, který nesplňuje 5let neaktivní činnosti, může nastoupit v dalším ročníku až prvnímu hráči vyprší tato lhůta a stane se volným hráčem bez omezení!  Podepsanou soupisku předá každý tým do 30.8.2010 na schůzce KHL.
 5. Při zápase budou k dispozici u časomíry všechny registračky všech týmů pro případnou kontrolu totožnosti. Registračky bude mít na starosti vedoucí HK Karel Holík, který je přidělí vždy časomíře spolu se zápisem o utkání. Tým, který požádá neoprávněně rozhodčího o kontrolu totožnosti hráče druhého týmu, dostane menší trest 2min za zdržování hry dle pravidel ČSLH. V případě prokázání, že hráč nastoupí neoprávněně bude zápas kontumován ve prospěch oprávněného týmu 5:0. Hráč, který takto neoprávněně nastoupí bude mít stop v KHL na 5 let!
 6. Každý tým přispěje na stránky www.kromhl.cz . Peníze budou na provoz a správu webu.
 7. Při zápasech budou mít všichni kompletní hokejovou výstroj (brusle, holenní chrániče, štulpny, hokejové kalhoty, suspenzor, vestu, náloketníky, dres, helmu, rukavice a hokejku). Kdo nebude mít kompletní výstroj bude vykázán z ledu před zápasem.
 8. Hra se bude řídit novými pravidly ČSLH mimo pravidla nemožnosti střídání při zakázaném uvolnění. 
 9. Všechna mužstva se během sezóny utkají minimálně 1x. 
 10. Výsledky KHL (Kroměřížské hokejové ligy) se po základní části anulují a začíná se s "čistým" bodovým ziskem v nadstavbové části.
 11. Bude vyhlášeno kanadské bodování hráčů, dále nejslušnější hráč soutěže, který odehraje alespoň 15 utkání a také nejtrestanější hráč soutěže KHL.
 12. Zápas je znázorněn na světelné tabuli.
 13. Hrací doba mistrovského utkání KHL je 90 minut. Z toho je 10 minut věnováno rozbruslení družstev. Zápas je hrán 3x15min čistého času. Po každé části hry si soupeři vymění hrací strany, přestávka mezi třetinami je 3 minuty.Tresty mají délku stejně jako v pravidlech LH. V případě, že dojde k protahování zápasu (časté vylučování, zranění apod.) a bude po naší soutěži obsazený led, bude zápas ukončen sirénou max 1 min po vypršení pronájmu ledové plochy. 
 14. Na základě rozpisu soutěže je určeno domácí a hostující mužstvo. Domácí mužstvo si sedne na střídačku pro něj určené a to samé platí pro hosty.
 15. Zápis o utkání bude mít na starosti časoměřič, který vždy těsně před zápasem obejde obě mužstva. Vedoucí (popř. kapitáni) následně doplní do zápisu o utkání čísla dresů a pozici hráče brankář (B), útočník (Ú) a obránce (B) a podepíší zápis o utkání. Na soupisce budou uvedeni vždy všichni hráči daného mužstva a pouze hráči, kteří budou mít doplněny čísla dresů a pozici hráče se zápasu zúčastní. Časoměřič bude do zápisu doplňovat branky,asistence, tresty a zásahy brankářů. Časoměřič také v zápisu doplní své jméno a dále jména rozhodčích, kteří pískali dané utkání, a nakonec doplní začátek a konec zápasu.
 16. Hráč, který dostane stop na 2 utkání z důvodu vyloučení do konce zápasu, bude uveden v zápise o utkání dle pravidel LH a to následovně:

  - za osobní trest do konce utkání (OK) se v zápisu u potrestaného hráče uvede 20min.

  - za trest ve hře (TH) se v zápisu u potrestaného hráče uvede 25min.

 17. Dochází k omezení hry tělem. Je zakázáno najíždění zezadu do hráčů hlavně u mantinelu nebo protipohybem v poli.
 18. Každé mužstvo má povinnost (prostřednictvím vedoucího mužstva) uhradit startovné sekretáři KHL ve výši 43.400,- Kč a to v následujících termínu: do pondělí 23.8.2010 na schůzce KHL (začátek schůzky v 18:00)!!!
 19. Mužstvo, které neuhradí v požadovaném termínu startovné, nebude zařazeno do uvedené soutěže
 20. Účast každého hráče v této soutěži je výhradně na jeho vlastní nebezpečí a hráč nese veškerá (zejména zdravotní) rizika spojená s účastí v této hokejové soutěži. Hráči, kteří se přihlašují do této soutěže nesmí být registrovanými hráči ČSLH ani jiného hokejového svazu a od ukončení jejich aktivní činnosti musí uběhnout lhůta min. 5 let. Nastoupí-li takovýto hráč i přes tento zákaz do utkání, bude provinivšímu se mužstvu výsledek kontumován. Bude-li se takovýto start opakovat, kromě kontumačního výsledku budou provinivšímu se mužstvu odebrány 2 body. Mužstvo, u kterého se bude tento přestupek proti pravidlům opakovat, může být vyloučeno.
 21. Všechna utkání budou řídit 2 (dva) vyškolení rozhodčí, kteří mají pro výkon funkce hokejového rozhodčího platnou licenci.
 22. Povinností každého hráče je bez výhrad se podřídit a respektovat rozhodnutí rozhodčího, který řídí utkání. Hráče, který odmítl se podřídit rozhodnutí rozhodčího, rozhodčí oznámí sekretáři soutěže na řešení disciplinární komisí, která rozhodne podle závažnosti o potrestání uvedeného hráče. Disciplinární komise může v tomto případě hráče i vyloučit z celé soutěže. Kromě toho je povinností každého hráče na výzvu rozhodčího prokázat svojí totožnost občanským průkazem případně cestovním pasem. V případě, že hráč neprokáže svojí totožnost, nesmí pokračovat v utkání a výsledek bude mužstvu kontumován.
 23. Hráči (hráčům), kteří byli rozhodčím vyloučeni do konce utkání se zakazuje start v následujících 2 (dvou) utkáních. Nastoupí-li tento hráč (hráči) přesto do utkání ve kterém má zákaz startu, bude tento hráč z ligy vyloučen. Mužstvu v takovém případě bude výsledek kontumován v jeho neprospěch.
 24. Povinností každého hráče, je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí včetně přilby. Tato podmínka bude striktně vyžadována. Hráč, který tuto podmínku nesplní, nesmí nastoupit do utkání (jedná se o opatření, které má chránit všechny hráče naší amatérské ligy a spoléháme na pochopení všech hráčů). V případě porušení této povinnosti rozhodčí okamžitě přeruší hru a hráče vykáže mimo hrací plochu. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla (a každého dalšího porušení) bude provinivší se mužstvo potrestáno kratším trestem (2 min).
 25. Poslední třetinu rozhodčí ukončí po siréně - signalizace konce pronájmu ledové plochy.
 26. Vzhledem k tomu, že ke hře je vyčleněn omezený čas (90 min) , nesmí rozhodčí žádnému mužstvu poskytnout oddechový čas !!!
 27. Minimální počet hráčů v utkání je 7+brankář (může být i náhradní brankář.)
 28. Každé mužstvo má určeného kapitána. Kapitánem mužstva může být i brankář nebo vedoucí mužstva (je-li jedním z hráčů).
 29. Každé mužstvo musí být vybaveno dresy nebo rozlišovači jednotné barvy, jejichž barva bude uvedena na přihlášce do KHL. (Upřesnění barev pro jednotlivé ročníky KHL bude řešeno na schůzích zástupců mužstev). Každý hráč bude mít označen dres arabským číslem. V mužstvu nesmí být více stejných hráčských čísel.
 30. Každé mužstvo má povinnost odevzdat přihlášku - soupisku hráčů s vyplněnými údaji a originálními podpisy hráčů do 31.srpna každého roku. Mužstvo, které toto pravidlo nedodrží nebude zařazeno do soutěže.
 31. Možnost doplňovat soupisku hráčů, o další hráče, má každé mužstvo pouze a výhradně do 30.listopadu v každé hrané sezóně. Po tomto termínu je doplňování soupisek a start dalších hráčů vyloučený.
 32. Povinností vedoucího mužstva v utkání napsaného jako první (domácího mužstva) je do 24 hodin po odehrání utkání poslat výsledek e-mailem (kromhl@seznam.cz).
 33. Pro případ vážného porušování pravidel ledního hokeje nebo pravidel KHL je sestavena disciplinární komise. Předseda disciplinární komise a členové jsou voleni (delegováni) vedoucími jednotlivých mužstev na začátku každého ročníku. Disciplinární komise má následují pravomoci:

         k hráčům KHL:

            a) pozastavení účasti v KHL až na 5 utkání

            b) podmínečné vyloučení z KHL

            c) vyloučení z KHL

         k mužstvům KHL:

            a) podmínečné vyloučení z KHL

            b) vyloučení z KHL

O využití (potrestání) jednotlivých trestů bude disciplinární komise vždy hlasovat a trest může použít pouze v případě, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů disciplinární komise. Rozhodnutí disciplinární komise je konečné, pro všechny účastníky KHL je závazné a není proti němu odvolání.

Všechna uvedená pravidla jsou pro všechny účastníky Kroměříské hokejové ligy závazná a všichni jsou povinni se jim podřídit a tato respektovat !!!

 

V zásadě platí, že se hokejové utkání hraje podle nepsaných pravidel tzv. OLD BOYS:

 • maximální ohleduplnost na ledě i mimo něj
 • hraní pro radost všech účastníků a nikoli léčení osobních ambicí
 • zákaz tzv. "hry do těla"
 • absolutní zákaz najíždění zezadu do hráče především u hrazení!
 • zákaz zákeřných a surových zákroků a nesportovního chování
 • přednost před střelbou má vytříbená technika a chytrost

 

Pořadí jednotlivých hokejových mužstev závisí na: 

 • Počtu získaných bodů ze všech odehraných utkání
V případě rovnosti bodů mužstev rozhoduje:
 1. vyšší počet vítězství ve vzájemných zápasech
 2. vyšší rozdíl branek ze vzájemných utkáních
 3. vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných hokejových utkání
 4. vyšší rozdíl branek ze všech odehraných utkání
 5. vyšší počet vstřelených branek ze všech odehraných utkání

pokud nelze určit pořadí na základě bodu 1-5, o pořadí rozhodne losování.